Baggeren

Jarenlang baggeren van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen heeft de kanalen dieper gemaakt, de stroomsnelheid vergroot, de bergingscapaciteit verkleind. De kustverdediging en biodiversiteit lijden onder de sterke stroming in de Westerschelde. Vergaande uitdieping en verbreding van de vaargeul versterken dit. Het jaarlijks uitbaggeren van de Westerschelde kost bovendien vele miljoenen euro’s. De ecologie op de slikken en schorren staat onder druk én we moeten meer investeren in kustbescherming.