Weldadig Eerbeek

In Eerbeek is iets bijzonders aan de hand. De papierindustrie is een bron van overdadige energie, maar voorlopig blijft een groot deel ongebruikt. Zwembad Coldenhove is al verwarmd en Bionet voorziet het dorp van lokaal gas. Snelle winst is haalbaar door geen BTW over gezuiverd water te heffen. Dit maakt de papierindustrie efficiënter en schept […]

Energiepanorama Twentekanaal

Van Zutphen tot Enschede, met ter hoogte van Delden een aftakking naar Almelo, loopt het Twentekanaal. Het kanaal sluit de Twentse stedenband aan op het landelijke netwerk van rivieren en kanalen. Aan de route liggen meerdere industrielocaties. De kanaalzone Lochem vormt er één van. Al sinds de realisatie in de jaren dertig van de vorige […]

Opstart-erven

Het gebied tussen het lint Apeldoorn-Epe-Zwolle en de IJsseldijk vormt een uitzondering in de regio. Het landschap is open en van grote schaal, in tegenstelling tot de dichte wildernis van de Veluwe of de fijnschalige cultuurlandschappen rond Deventer en Lochem. Hier krijgen start-ups de kans. Er is ruimte om te pionieren, herrie te maken, bestaande […]

Stoomkring Apeldoorn

Net als elders in Nederland wacht ook de Stedendriehoek een flinke herstructureringsopgave. De komende vijftien jaar vragen tienduizenden woningen uit de periode tussen 1965 en 1980 om renovatie. Een centraal warmtenet is een betere investering dan ingrijpende na-isolatie. Apeldoorn realiseert daartoe de stoomkring, een bovengrondse ringleiding die warmteleverende bedrijven met warmtevragende locaties verbindt. Bedrijven participeren […]

Ontspanningsnet

In de regio liggen veel recreatieparken. Met name de concentraties op de Veluwezoom en rondom Lochem vallen op. Ondanks de gebundelde ligging functioneren de parken als geïsoleerde ondernemingen. Dat kan anders. In de toekomst brengt een goed lopend netwerk van elektrisch vervoer gasten van voordeur naar voordeur en op elk park staan elektrische auto’s en […]

Getijdenenergie

Getijdenenergie is een vorm van energie uit de oceaan die commercieel het meest veelbelovend is. De techniek – vergelijkbaar met de werking van windturbines – is vergevorderd, maar de stroomopwekking is nu nog zeer bescheiden. Groot-Brittannië heeft grootse plannen en investeerde de laatste jaren miljoenen, met name in Schotland. Nederlandse bedrijven zien getijdenenergie als een […]

Stroom Westerschelde

Zeeland is klaar voor een nieuwe eeuw. Een eeuw met uitdagingen die vragen om slimme oplossingen waar natuur, energie en menselijk gebruik bij elkaar komen. De zeespiegel stijgt, de dijken staan onder druk, de getijslag neemt toe en slikken en schorren kalven af. De Westerschelde biedt ruimte waar ingenieurs en natuur samen kunnen werken aan […]