Donkere nachten?

Licht is lang gezien als een positieve kracht in onze omgeving. Met kunstlicht overwonnen we de duisternis van de natuur. Het is de Verlichting in haar meest concrete vorm. Licht staat voor economische activiteit. Fabrieksarbeiders werken in nachtdiensten in fel verlichte productiehallen, kantoorgebouwen waar ’s avonds het licht nog brandt, kassengebieden die het wolkendek beschijnen […]

Faunatorens

Een familie van drie nieuwe torens reageert op drie bestaande kerktorens. Herkenbaar, met een verwijzing naar een rijk verleden. Speels, met vanuit elke hoek een ander perspectief. Spiegelend in het water zijn ze duidelijk zichtbaar, maar niet voor de mens toegankelijk. Een oude plek biedt zo een blik op een nieuwe toekomst. Drie kenmerkende torens […]

Folly

Een folly (Engels voor dwaasheid) is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is. Een folly is een niet-conventioneel gebouw, ongeschikt voor huisvesting of andere functies en geen een ander doel dienend dan decoratie. Folly’s werden in het verleden veel gebruikt voor toevoegingen aan landgoederen. Met name eind 18e tot begin 19e eeuw was […]

Eendenhuis

In de negentiende eeuw, de belle époque, wilden mensen laten zien dat ze het goed voor elkaar hadden. Bij een mooi landgoed hoorde dan een collectie mooie vogels. Daarvoor werden speciale bouwwerkjes neergezet, bedoeld om vogels te huisvesten. Bij vijvers zie je soms nog restanten van kleine eendenhuisjes. Sommige daarvan zijn zelfs beschermd als rijksmonument.

Flourishing Foodscapes

Recensie Flourishing Foodscapes – Han Wiskerke & Saline Verhoeven De bewoner van een huis zonder koelkast heeft weinig behoefte aan een supermarktketen die literpakken geïmporteerde melk verkoopt. Inwoners van armere wijken van Dar es Salaam delen daarom de koeling van dukas. Deze buurtwinkeltjes met ruime openingstijden spelen dan ook een belangrijke rol in hun sociale […]

Klimaatadaptieve combinaties

We moeten onze wijken aanpassen aan een veranderend klimaat. Tegelijk moet er in de wijk nog veel meer gebeuren om daadwerkelijk toekomstbestendig te worden. Hoe kunnen we deze opgaven aan elkaar koppelen? En wat levert dit op voor de mensen die in deze wijken wonen? Door middel van ontwerpend onderzoek ontwikkelden wij tien koppelkansen en […]

Ministerie van Voedsel

We leven in een fascinerende “voedseltijd”. De ontwikkelingen op het gebied van nieuw voedsel gaan enorm hard. Innovaties in hoe we voedsel aangeleverd krijgen, maar ook culturele factoren hebben een ontzettend grote invloed op onze voedselindustrie. We staan nu aan de vooravond van een cruciaal omslagpunt. Hoe ver gaan deze ontwikkelingen eigenlijk en wie leidt […]

Herinneringen aan de toekomst

“An imaginative leap into the future”, dat is de omschrijving die Peter Schwartz geeft van een scenario. Een krachtig en voorstelbaar beeld van de toekomst. Geen voorspelling uit de glazen bol maar een verkennend verhaal dat de huidige stand van zaken en onvermijdelijke trends verrijkt met een uitwerking van de factoren die nu nog onzeker […]

Polaroid Performance Factory

Hoe breng je nieuw leven op een oud fabrieksterrein? In 2008 kocht woningcorporatie Domijn het vijf hectare grote Polaroidterrein aan de rand van het centrum van Enschede. Volledige sloop en nieuwbouw met appartementen was beoogd, maar in de crisis waren de investeringsmogelijkheden beperkt. Ons team ontwikkelde een strategie om het gebied in kleine stapjes te […]

High tech – low tech

De sci-fi rom-com ‘Her’ van Spike Jonze laat een wereld zien waarin technologie zo goed functioneert, dat zij vrijwel onzichtbaar is. In deze toekomst zien we geen auto’s en ook de telefoon – een prachtig boekje – komt maar zelden te voorschijn. Het overgrote deel wordt aangestuurd door artificiële intelligentie. Alleen voor het hoogstnodige communiceert […]

Weldadig Eerbeek

In Eerbeek is iets bijzonders aan de hand. De papierindustrie is een bron van overdadige energie, maar voorlopig blijft een groot deel ongebruikt. Zwembad Coldenhove is al verwarmd en Bionet voorziet het dorp van lokaal gas. Snelle winst is haalbaar door geen BTW over gezuiverd water te heffen. Dit maakt de papierindustrie efficiënter en schept […]

Energiepanorama Twentekanaal

Van Zutphen tot Enschede, met ter hoogte van Delden een aftakking naar Almelo, loopt het Twentekanaal. Het kanaal sluit de Twentse stedenband aan op het landelijke netwerk van rivieren en kanalen. Aan de route liggen meerdere industrielocaties. De kanaalzone Lochem vormt er één van. Al sinds de realisatie in de jaren dertig van de vorige […]

Opstart-erven

Het gebied tussen het lint Apeldoorn-Epe-Zwolle en de IJsseldijk vormt een uitzondering in de regio. Het landschap is open en van grote schaal, in tegenstelling tot de dichte wildernis van de Veluwe of de fijnschalige cultuurlandschappen rond Deventer en Lochem. Hier krijgen start-ups de kans. Er is ruimte om te pionieren, herrie te maken, bestaande […]

Stoomkring Apeldoorn

Net als elders in Nederland wacht ook de Stedendriehoek een flinke herstructureringsopgave. De komende vijftien jaar vragen tienduizenden woningen uit de periode tussen 1965 en 1980 om renovatie. Een centraal warmtenet is een betere investering dan ingrijpende na-isolatie. Apeldoorn realiseert daartoe de stoomkring, een bovengrondse ringleiding die warmteleverende bedrijven met warmtevragende locaties verbindt. Bedrijven participeren […]

Verstedelijking

De wereld telt op dit moment evenveel stedelingen als bewoners van het platteland. De aantrekkingskracht van steden is groot, maar ook het platteland verandert snel. Meer dan vroeger wordt daar gewoond en gewerkt. Het dient als overloopgebied voor de stad én ontwikkelt zich vanuit een eigen logica, bijvoorbeeld als boeren zich op recreatie en wellness […]

Stad en land

Stad en land: it’s all fun and games until… De wereld telt op dit moment evenveel stedelingen als bewoners van het platteland. Het Nederlandse platteland verandert echter ook snel. Stad en land zijn nauw met elkaar verbonden. In de tentoonstelling “Stad en land” maken bezoekers, soms onbewust, hun eigen ruimtelijke toekomst. De wanden en vloeren […]

Getijdenenergie

Getijdenenergie is een vorm van energie uit de oceaan die commercieel het meest veelbelovend is. De techniek – vergelijkbaar met de werking van windturbines – is vergevorderd, maar de stroomopwekking is nu nog zeer bescheiden. Groot-Brittannië heeft grootse plannen en investeerde de laatste jaren miljoenen, met name in Schotland. Nederlandse bedrijven zien getijdenenergie als een […]

Sugarloaf Key

Deze toren in Sugarloaf Key werd in 1929 neergezet door Richard Clyde Perky in de hoop dat de vleermuizen malariaverspreidende muggen in Key West zouden opeten. Helaas trokken de vleermuizen al snel uit de toren. Twee vergelijkbare ‘hygiostatische’ torens van ecoloog Charles Campbell zijn wel in gebruik als kraamkamer.

Geschiedenis Piushaven

De Piushaven verbindt sinds 1923 het centrum van Tilburg, via het Wilhelminakanaal, met Eindhoven, Antwerpen en de Randstad. De haven is de eerste jaren volop gebruikt om zand, grid en kolen de stad in te krijgen. Met de opkomst van de vrachtwagen in de jaren zestig, de aanleg van het nationale snelwegstelstel en het verdwijnen […]

Energiek Eerbeek

In het papierdorp Eerbeek zien we mogelijkheden voor een modern energielandschap. Een nieuwe interpretatie van het bestaande maakt erfgoed actueel en vormt aanleiding voor een breed gedeeld verhaal over de betekenis van energie. Nieuwe kracht in een eeuwenoud landschap Eerbeek is een dorp met twee gezichten. Het eerste toont zich met drie rookpluimen aan de […]

Vleermuishuis Teesinkbos

Vanwege de aanleg van de N18, de Twenteroute, zijn de huidige verblijfplaatsen van de vleermuizen gesloopt. Op enkele honderden meters afstand biedt Het Teesinkbos een voedselrijke omgeving door de combinatie van open en gesloten bos, open water en de Teesinkbeek. Direct vanuit hun nieuwe verblijf jagen de vleermuizen langs de bosrand en boven het meertje […]

Baggeren

Jarenlang baggeren van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen heeft de kanalen dieper gemaakt, de stroomsnelheid vergroot, de bergingscapaciteit verkleind. De kustverdediging en biodiversiteit lijden onder de sterke stroming in de Westerschelde. Vergaande uitdieping en verbreding van de vaargeul versterken dit. Het jaarlijks uitbaggeren van de Westerschelde kost bovendien vele miljoenen euro’s. […]

Stroom Westerschelde

Zeeland is klaar voor een nieuwe eeuw. Een eeuw met uitdagingen die vragen om slimme oplossingen waar natuur, energie en menselijk gebruik bij elkaar komen. De zeespiegel stijgt, de dijken staan onder druk, de getijslag neemt toe en slikken en schorren kalven af. De Westerschelde biedt ruimte waar ingenieurs en natuur samen kunnen werken aan […]