Stad en land

Stad en land: it’s all fun and games until…

De wereld telt op dit moment evenveel stedelingen als bewoners van het platteland. Het Nederlandse platteland verandert echter ook snel. Stad en land zijn nauw met elkaar verbonden. In de tentoonstelling “Stad en land” maken bezoekers, soms onbewust, hun eigen ruimtelijke toekomst.

De wanden en vloeren van projectruimte ‘De Fabriek’ in Eindhoven zijn bezaaid met stalen ogen waarin de bezoekers met touw een eigen weefsel kunnen maken, alsof ze in een landschap hun eigen stad of dorp bouwen. De touweninstallatie groeit en verandert naarmate nieuwe bezoekers deelnemen aan het spel. Stad en land is zo een onderzoek in spelvorm naar ruimtelijke regels en vrijheden en de collectieve creativiteit van de menigte.

De installatie gaat over de interactie tussen verschillende deelnemers van dit ruimtelijk spel en de balans tussen regels en vrijheden. Twee teams spelen een ruimtelijke variant van landjepik tegen elkaar met ieder vier kilometer touw. In een wekenlang spel groeit een netwerk dat steeds dichter wordt, met nieuwe vormen die niet meer stedelijk of landelijk zijn, maar hybride. Het landschap van touw nodigt uit tot een strategisch spel met serieuze ondertoon.

Bezoekers ontdekken onder welke druk stad en land staan. De aantrekkingskracht van steden is groot, maar ook het Nederlandse platteland verandert snel. Meer dan vroeger wordt daar gewoond en gewerkt. Het dient als overloopgebied voor de stad én ontwikkelt zich vanuit een eigen logica, bijvoorbeeld als boeren zich op recreatie en wellness gaan richten. Blijft er zo wel ruimte over voor onze voedselvoorziening? Zal de productie van ons voedsel steeds intensiever gebeuren of vinden we hier juist ruimte voor in de stad? Stad en land zijn geen gescheiden systemen, maar nauw met elkaar verbonden. The Cloud Collective onderzoekt deze vervlechting spelenderwijs.

Resultaat

In een wekenlang spel groeit een netwerk dat steeds dichter wordt

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox

photography: Peter Cox