Piushaven Paviljoen

Dit project aan de Hopliedenkade blaast de oude binnenhaven van Tilburg nieuw leven in. Een imposante stalen constructie voegt een hoogwaardige openbare ruimte toe aan de stad en biedt ruimte aan een nieuw restaurant. Het robuuste paviljoen dient als helder baken voor gasten van de passantenhaven van de stad. Verhoogde openbare ruimte Het gebouw herbergt […]

Getijdenenergie

Getijdenenergie is een vorm van energie uit de oceaan die commercieel het meest veelbelovend is. De techniek – vergelijkbaar met de werking van windturbines – is vergevorderd, maar de stroomopwekking is nu nog zeer bescheiden. Groot-Brittannië heeft grootse plannen en investeerde de laatste jaren miljoenen, met name in Schotland. Nederlandse bedrijven zien getijdenenergie als een […]

Sugarloaf Key

Deze toren in Sugarloaf Key werd in 1929 neergezet door Richard Clyde Perky in de hoop dat de vleermuizen malariaverspreidende muggen in Key West zouden opeten. Helaas trokken de vleermuizen al snel uit de toren. Twee vergelijkbare ‘hygiostatische’ torens van ecoloog Charles Campbell zijn wel in gebruik als kraamkamer.

Geschiedenis Piushaven

De Piushaven verbindt sinds 1923 het centrum van Tilburg, via het Wilhelminakanaal, met Eindhoven, Antwerpen en de Randstad. De haven is de eerste jaren volop gebruikt om zand, grid en kolen de stad in te krijgen. Met de opkomst van de vrachtwagen in de jaren zestig, de aanleg van het nationale snelwegstelstel en het verdwijnen […]

Energiek Eerbeek

In het papierdorp Eerbeek zien we mogelijkheden voor een modern energielandschap. Een nieuwe interpretatie van het bestaande maakt erfgoed actueel en vormt aanleiding voor een breed gedeeld verhaal over de betekenis van energie. Nieuwe kracht in een eeuwenoud landschap Eerbeek is een dorp met twee gezichten. Het eerste toont zich met drie rookpluimen aan de […]

Vleermuishuis Teesinkbos

Vanwege de aanleg van de N18, de Twenteroute, zijn de huidige verblijfplaatsen van de vleermuizen gesloopt. Op enkele honderden meters afstand biedt Het Teesinkbos een voedselrijke omgeving door de combinatie van open en gesloten bos, open water en de Teesinkbeek. Direct vanuit hun nieuwe verblijf jagen de vleermuizen langs de bosrand en boven het meertje […]

Baggeren

Jarenlang baggeren van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen heeft de kanalen dieper gemaakt, de stroomsnelheid vergroot, de bergingscapaciteit verkleind. De kustverdediging en biodiversiteit lijden onder de sterke stroming in de Westerschelde. Vergaande uitdieping en verbreding van de vaargeul versterken dit. Het jaarlijks uitbaggeren van de Westerschelde kost bovendien vele miljoenen euro’s. […]

Stroom Westerschelde

Zeeland is klaar voor een nieuwe eeuw. Een eeuw met uitdagingen die vragen om slimme oplossingen waar natuur, energie en menselijk gebruik bij elkaar komen. De zeespiegel stijgt, de dijken staan onder druk, de getijslag neemt toe en slikken en schorren kalven af. De Westerschelde biedt ruimte waar ingenieurs en natuur samen kunnen werken aan […]