Slibmotor

De natuurlijke en kunstmatige sedimentenstroom is om te zetten in bio-based constructies voor de kust: bassins die het water tussen de getijden vasthouden. De momenten van in- en uitstroom genereren energie door middel van turbines.

Stroming in
Stroming uit