En Place

De Brusselse kanaalzone is als een fata morgana: wie naar het kanaal gaat om ontspannen aan het water te kunnen zitten, komt bedrogen uit. Midden in de drukke Europese metropool vind je er dan wel de openheid die je op andere plekken node mist, maar deze ruimte is voornamelijk utilitair en wordt bijna volledig toegeëigend door de infrastructuur. De speelruimte is hierdoor beperkt, en moet dan ook elders gezocht worden.

En Place is een voorstel voor de langzame transformatie van de zone, met een mobiel-multifunctioneel-stadsplatform als katalysator. Deze gevarieerde stapeling van publieke ruimtes voor spel en ontspanning verplaatst zich over het kanaal. Naast het tijdelijk centrum dat het met zijn aanwezigheid tot stand brengt, kan het ook aanliggende ontwikkelingen faciliteren. Tijdelijke bruggen leggen verbindingen van het eigen plateau naar nieuwe tuinen en pleinen. Zo toont het de potentie van deze aanliggende percelen. Doordat En Place steeds van positie wijzigt wordt er niet één centrale plek gestimuleerd, maar wordt de hele zone voorzien van kleine impulsen.

Ontwerp Rick ten Doeschate, Jouri Kanters, René van Poppel, Gerjan Streng