Verstedelijking

De wereld telt op dit moment evenveel stedelingen als bewoners van het platteland. De aantrekkingskracht van steden is groot, maar ook het platteland verandert snel. Meer dan vroeger wordt daar gewoond en gewerkt. Het dient als overloopgebied voor de stad én ontwikkelt zich vanuit een eigen logica, bijvoorbeeld als boeren zich op recreatie en wellness gaan richten. Blijft er zo wel ruimte over voor onze voedselvoorziening? Zal de productie van ons voedsel steeds intensiever gebeuren of vinden we hier juist ruimte voor in de stad? Stad en land zijn geen gescheiden systemen, maar nauw met elkaar verbonden.