Klimaatadaptieve combinaties

We moeten onze wijken aanpassen aan een veranderend klimaat. Tegelijk moet er in de wijk nog veel meer gebeuren om daadwerkelijk toekomstbestendig te worden. Hoe kunnen we deze opgaven aan elkaar koppelen? En wat levert dit op voor de mensen die in deze wijken wonen? Door middel van ontwerpend onderzoek ontwikkelden wij tien koppelkansen en […]